Rinkų tyrimai ir analizė

Rinkų tyrimai ir analizė

Rinkų tyrimai, o taip pat ir konkurentų tyrimai – tai informacijos apie rinkose susidariusias komercines, konkurencines ir kitas sąlygas surinkimas ir apdirbimas. Rinkų ir konkurencinės aplinkos tyrimai dažniausiai atliekami prieš įvedant į rinką naują produktą ar paslaugą, ruošiantis eksportui, norint padidinti pardavimus, perimti konkurentų rinkos dalį ir kitais pardavimų didinimo atvejais.

Rinkos tyrimai gali būti atliekami skirtingomis apimtimis. T.y. yra renkama tik tokia informacija, kuri reikalinga konkrečiai problemai spręsti. Tačiau jeigu tyrimai skirti būtent pardavimų vystymui, rinkodaros plano kūrimui ir panašiai, tuomet yra renkami maksimalūs informacijos kiekiai. Visa informacija yra klasifikuojama, analizuojama, apdorojama ir ataskaitų sudarymui pasirenkama tik apie 4 – 7% visos surinktos informacijos. Tačiau neatliekant nei rinkų tyrimų nei konkurentų tyrimų, yra be galo sunku paruošti tikslius, veiksmingus ir ekonomiškai neskausmingus rinkodaros planus.

Kam dar gali pasitarnauti rinkų tyrimai?

Surinkti duomenys gali būti panaudojami pilnam rinkos pažinimui, t.y. rinkos perkamosios galios įvertinimui, vartotojų įpročių analizei, pirkėjų apsisprendimo analizei, produkto ar paslaugos pasiūlos ir paklausos analizei, produktų ar paslaugų kainotyrai, rizikų analizei ir t.t. Taip pat šių tyrimų dėka yra nustatomos silpnosios ir stipriosios įmonės pusės, galimos grėsmės ir abendros plėtros ar eksporto galimybės.

Šių tyrimų dėka galima sukurti nuostabiai veiksmingą komunikavimo medžiagą pardavimų skyriaus personalui. Galima tiksliau nustatyti ar papildyti savo klientų segmentą bei sukurti tokius pardavimų planus, kurių įgyvendinimas atneštų realią naudą.

Savalaikis pakankamos ir pagrįstos informacijos valdymas ir tinkamas jos panaudojimas turi didžiulę reikšmę įmonių valdymui. Ir tai yra aktualu ne tik mažoms ar vidutinėms įmonėms, bet ir pačioms stambiausioms įmonėms. 

Rinkų ir konkurentų tyrimais paremta informacija padeda išvengti reikšmingų klaidų, nuspėti rinkos dalyvių veiksmus, prognozuoti ir teisingai planuoti tolimesnius savo veiksmus.

Kas valdo informaciją – tas valdo pasaulį.
-Šarlis Morisas Taleiranas

Dėl rinkų tyrimų galite kreiptis į pardavimų ir eksporto vystytojus Novus Nexus www.novusnexus.lt